Doradztwo

Ponieważ biznes wymaga dedykowanych rozwiązań, nasi eksperci gotowi są przekazać całą swoją specjalistyczną wiedzę i umiejętności, stając się częścią zespołu firmy. W ramach usługi doradztwa staramy się w optymalny sposób scalić ze strukturą firmy, by poznać potrzeby i priorytety Twojego biznesu. Wszystko po to, by lepiej zrozumieć aktualną sytuację firmy i ukierunkować przyszłe działania na sukces.

Podczas pracy nad projektem kierujemy się głównymi zasadami doradców Arche:

  • Zanim przystąpimy do realizacji projektu doradczego, analizujemy wspólnie z Klientem jego cele, założenia i uwarunkowania
  • Tworzymy zespół projektowy, w którego skład mogą wchodzić pracownicy Arche i Klienta. Wierzymy, że wspólnie wypracowane rozwiązania będą bardziej efektywne
  • Projekt prowadzimy w taki sposób, by nastąpił transfer wiedzy i umiejętności do zespołu Klienta
  • Monitorujemy efekty wdrożenia projektu i przygotowujemy rekomendacje na przyszłość
  • Podejmujemy się doradztwa tylko wtedy, jeśli wierzymy, że przyniesie ono oczekiwany skutek
  • Kończąc projekt przygotowujemy analizę ROI/kosztów i zysków związanych z jego wdrożeniem
Logotypy FE RP Śląskie UE
do góry