Regulamin / Oferty pracy / HR Manager (Senior HR Business Partner)

Znajdź oferty

Zarejestruj się w naszej bazie Kandydatów, aby uzyskać możliwość uczestniczenia w rekrutacjach prowadzonych przez nas w przyszłości.

Zarejestruj się

HR Manager (Senior HR Business Partner)

mazowieckie/
Numer referencyjny: HRM/EK

Obowiązki:

 • zagwarantowanie standardów pracy zespołu, które pozwolą mu pełnić rolę partnera biznesowego, znać i odpowiadać na potrzeby HR biznesu i zapewnić właściwy przebieg procesów ZZL,
 • zarządzanie zespołem zbudowanym z doświadczonych specjalistów HR,
 • zapewnienie na określonym przez organizacje poziomie wskaźników personalnych, takich jak np: ilość zatrudnionych pracowników, absencja, urlopy, wskaźnik zaangażowania pracowników,
 • określanie przy współpracy z kadrą kierowniczą potrzeb personalnych i odpowiedzialność
  za sprawność procesu rekrutacyjnego,
 • organizacja i zapewnienie sprawnego przebiegu procesu ocen okresowych, poprzez nadzór
  na terminowością i jakością przebiegu tego procesu,
 • planowanie, organizowanie i raportowanie realizacji planu szkoleń oraz planów sukcesji pracowników,
 • ścisła współpraca z obszarem operacyjnym w zakresie wsparcia w rozumieniu procesów
  i narzędzi HR oraz interpretacji Prawa Pracy i rozwoju zatrudnionych pracowników.

Wymagania:

 • 3 letnie doświadczenie w roli menedżera HR lub innej o zbieżnym zakresie odpowiedzialności w firmie o strukturze korporacyjnej, charakteryzującej się dużą dynamiką procesów,
 • wykształcenie wyższe, mile widziane na kierunku związanym z obszarem Zarządzania Zasobami Ludzkimi,
 • bardzo dobra znajomość procesów HR związanymi z procesami: rekrutacji, rozwoju i szkoleń pracowników popartą doświadczeniem w ich realizacji w zmiennym i dynamicznym środowisku,
 • bardzo dobra znajomość Prawa Pracy i zagadnień związanych z czasem pracy,
 • dobra znajomość języka angielskiego,
 • wysokie zdolności interpersonalne wyrażające się skuteczną komunikacją z pracownikami na różnych szczeblach organizacji, otwartością i asertywnością w wypracowywaniu rozwiązań biznesowych,
 • prokatywność, wysoki dynamizm w działaniu i duża świadomość biznesowa.

Nasz Klient oferuje:

 • pracę i w dynamicznym środowisku otwartym na sugestie i rozwój procesów,
 • stabilną formę zatrudnienia.