Regulamin / Oferty pracy / HR Site Manager

Znajdź oferty

Zarejestruj się w naszej bazie Kandydatów, aby uzyskać możliwość uczestniczenia w rekrutacjach prowadzonych przez nas w przyszłości.

Zarejestruj się

HR Site Manager

śląskie/Dąbrowa Górnicza
Numer referencyjny: HRSM/EK

Obowiązki:

 • koordynacja procesów HR w ramach zakładu produkcyjnego,
 • wsparcie i nadzór nad procesem selekcji i rekrutacji pracowników,
 • nadzorowanie procedur stosowanych przez pracowników działu personalnego oraz menedżerów liniowych w zakresie procesów HR,
 • monitorowanie procesu oceny pracowników przez przełożonych: definiowanie kryteriów oceny i określanie kompetencji niezbędnych do rozwoju w ramach organizacji,
 • opracowywanie, wdrażanie oraz kontrola efektywności systemów motywacyjnych,
 • odpowiedzialność za utrzymanie konkurencyjności firmy pod względem atrakcyjności dla obecnych i przyszłych pracowników,
 • dbałość o ciągłe poszukiwanie i przyciąganie do firmy osób o wymaganych kwalifikacjach,
 • współtworzenie planów sukcesji pracowników oraz budowa i wdrażanie pracowniczych programów rozwojowych,
 • utrzymywanie kontaktów z zewnętrznymi dostawcami w zakresie usług HR,
 • zapewnianie zgodności wszelkich działań i procedur dotyczących personelu
  z aktualnymi wymogami prawnymi,
 • ścisła współpraca z działem HR grupy w sprawach organizacyjnych,
 • ścisła współpraca z centralną strukturą HR (Europa) przy wdrażaniu ogólnych narzędzi, inicjowaniu nowych rozwiązań, organizacji globalnych struktur/zespołów,
 • bieżąca współpraca i nadzór na poziomie administracyjnym (payroll, zarządzanie urlopami pracowniczymi, zapewnienie przyjaznego
  i bezpiecznego środowiska pracy),
 • przygotowywanie dokumentacji i sprawozdań dla przełożonych,
 • wspieranie kadry kierowniczej firmy w codziennych decyzjach pracowniczych. 

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe kierunkowe: psychologia, zarządzanie zasobami ludzkimi, socjologia, prawo,
 • doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku,
 • doświadczenie w zarządzaniu procesami HR’owymi w zakładzie produkcyjnym,
 • doświadczenie we współpracy ze związkami zawodowymi,
 • praktyka w przeprowadzaniu procesów rekrutacji, opracowywania systemów motywacyjnych, planowaniu rozwoju pracowników,
 • znajomość prawa pracy, przepisów ubezpieczeń społecznych i podatkowych dotyczących pracowników,
 • znajomość języka angielskiego na poziomie umożliwiającym komunikację,
 • prawo jazdy kat. B.