Regulamin / Oferty pracy / Specjalista ds. Księgowości

Znajdź oferty

Zarejestruj się w naszej bazie Kandydatów, aby uzyskać możliwość uczestniczenia w rekrutacjach prowadzonych przez nas w przyszłości.

Zarejestruj się

Specjalista ds. Księgowości

śląskie/Katowice
Numer referencyjny: SK/MB

Dla naszego Klienta, firmy będącej liderem w zakresie kompleksowej realizacji inwestycji przemysłowych poszukujemy Specjalistów w zakresie księgowości.

Obowiązki:

 • dekretacja i ewidencja dowodów sprzedaży i zakupu,
 • ewidencja operacji z udziałem środków pieniężnych,
 • dekretacja i ewidencja kredytów bankowych
  i pożyczek,
 • dekretacja i ewidencja operacji z udziałem papierów wartościowych,
 • ewidencja środków trwałych i odpisów amortyzacyjnych,
 • rozrachunki (w tym z tytułu leasingu) wraz z bieżącą kontrolą sald rozrachunków,
 • ewidencja obrotu towarowego i materiałowego (gospodarka magazynowa, w tym inwentaryzacja),
 • ewidencja kosztów wynagrodzeń i składników pochodnych,
 • rozliczanie kosztów pośrednich,
 • ewidencja produkcji w toku,
 • ewidencja list płac i obciążeń związanych z rozrachunkami z pracownikami,
 • ewidencja rozliczeń międzyokresowych kosztów i przychodów,
 • rozliczenie i ewidencja funduszy specjalnych,
 • rozliczenie wyniku finansowego i ewidencja podatku dochodowego,
 • sporządzanie tablic konsolidacyjnych oraz dokonanie uzgodnień konsolidacyjnych,
 • kontrola formalna, merytoryczna i rachunkowa wszystkich dowodów księgowych,
 • bieżące uzgadnianie sald kont księgi głównej i ksiąg pomocniczych.

Wymagania:

 • minimum 3-latniego doświadczenia na podobnym stanowisku,
 • samodzielności, rzetelności w wykonywaniu powierzonych zadań,
 • znajomości przepisów o rachunkowości oraz umiejętności stosowania ich w praktyce,
 • znajomości przepisów prawa podatkowego oraz umiejętność sporządzania rozliczeń z tych tytułów,
 • bardzo dobrej znajomości pakietu Office
  (w szczególności Excel),
 • znajomości systemów finansowo-księgowych klasy ERP – znajomość Simple.ERP będzie dodatkowym atutem.

Nasz Klient oferuje:

 • stabilne zatrudnienie (umowa o pracę) w dynamicznie rozwijającej się grupie kapitałowej,
 • możliwość doskonalenia zawodowego poprzez system szkoleń, 
 • możliwość ścieżki awansu,
 • pracę w młodym i dynamicznym zespole.