Regulamin / Dla Kandydata / Arche dzieli się wiedzą / Poprowadź mnie za rękę, czyli kim jest dobry konsultant ds. rekrutacji

Poprowadź mnie za rękę, czyli kim jest dobry konsultant ds. rekrutacji

Patrząc z perspektywy Kandydatów poszukujących pracy, głównym zadaniem łowców głów jest przeprowadzenie efektywnej rekrutacji, czyli doprowadzenie do zatrudnienia odpowiedniego pracownika. Po co więc istnieją tak zwane agencje doradztwa personalnego i skąd ich nazwa? Jakie są korzyści kontaktu z konsultantami do spraw rekrutacji?

Jak wygląda praca konsultanta?

A jak wygląda praca konsultanta? Najczęściej specjalizuje się on w wybranej branży lub konkretnym zestawie stanowisk. Zna firmy funkcjonujące na danym rynku od strony mniej lub bardziej formalnej. Stale kontaktuje się z osobami ze środowiska i, budując sieć własnych kontaktów, może działać bardzo elastycznie. Jest rekruterem, ale także doradcą, trenerem i specjalistą rynku pracy jednocześnie. Kontakt z nim nie musi być jednorazowy – warto utrzymywać taką relację, ponieważ warunki pracy zmieniają się nieustannie.

Różne projekty, więcej możliwości

Pracownicy agencji doradztwa personalnego najczęściej, w obrębie własnej dziedziny zainteresowań zawodowych, prowadzą kilka lub kilkanaście procesów rekrutacyjnych jednocześnie. Posiadają różnych Klientów, a w związku z tym mogą zaproponować pracownikom wiele różnych rozwiązań – kilka firm, projektów i warunków pracy. Jest z czego wybierać, a przecież wszyscy lubią mieć wpływ na to, co się dzieje z tak ważną częścią ich życia. Odpowiednie zaangażowanie Kandydatów w proces wyboru, oszacowania zysków i kosztów każdego z rozwiązań, jest korzystniejszym rozpoczęciem współpracy niż przedstawienie tylko jednej propozycji zawodowej.

Dam Panu złotą radę…

Nie wszyscy Kandydaci wiedzą dokładnie o tym, co dzieje się aktualnie na rynku. Jedni są bardziej na bieżąco, inni – niespecjalnie się tym interesują, dopóki nie przyjdzie moment poszukiwania nowego zatrudnienia. Ta chwila otwarcia oczu i rozejrzenia się na nowo po własnej branży może być krótsza i bardziej efektywna wtedy, kiedy ktoś poprowadzi nas za rękę. Taką osobą może być konsultant do spraw rekrutacji. To on może pomóc w rozeznaniu wśród firm, rzetelnie ocenić nasze kompetencje, powiedzieć o tym, jakie cechy i umiejętności warto jeszcze podszkolić, by dostać się do najlepszych organizacji na rynku i zyskać lepsze wynagrodzenie.

Taka osoba, czyli dobry konsultant, działa dwutorowo – z jednej strony monitoruje postępowanie ważnych graczy na rynku, a z drugiej – doskonale zna pracowników (ich wachlarz kompetencji, oczekiwań i plany rozwoju). Łącząc te dwie cechy, jest w stanie ocenić możliwości Kandydata i pokazać mu, jakie projekty będą dla niego osiągalne, a dodatkowo – które z nich są szansą i wyzwaniem.

Porady poradami – liczy się rzetelna wiedza

Próżno szukać wśród konsultantów osób, które nie są na bieżąco z warunkami pracy u różnych Klientów. Konsultant to często bezpłatne źródło wiedzy dla Kandydata. Zna firmy, ludzi, orientacyjne zarobki (potrafi powiedzieć, czy firma płaci rynkowo) i warunki pracy. Zdobywa tę wiedzę od potencjalnych pracowników, ale również od ludzi, których sam zatrudnił. To oni będąc wewnątrz danej organizacji dzielą się bezcennymi informacjami, które mogą być kluczowe dla Kandydatów przy podejmowaniu decyzji o zmianie pracodawcy.

Często rekruterzy pytają Kandydatów podczas rozmowy kwalifikacyjnej o to, w jakich firmach chcieliby pracować oraz czy są jakieś organizacje, którymi pracownik nie byłby zainteresowany. Aplikowanie odpowiedzi na powyższe pytania sprzedawcom działającym w danej agencji pozwala stworzyć panoramę firm, dla których warto prowadzić rekrutację oraz tych przedsiębiorstw, z których pracownicy będą chętnie wyciągani do innych.

Jak dobrze sprzedać się w firmie?

Konsultanci często bywają mentorami i trenerami swoich podopiecznych, czyli Kandydatów, których pragną zaprezentować swojemu Klientowi. W idealnej perspektywie obu stronom równie mocno zależy na tym, aby Kandydat dobrze wypadł. Rekruterzy pomagają więc w przygotowaniu się do rozmowy u Klienta. Wiedzą, jakich pracowników firma preferuje, jak może przebiegać interview czy też jakich mniej więcej spodziewać się pytań. Rzecz jasna celem nie jest to, by rozmowa rekrutacyjna stała się scenką do odegrania. Nie chcemy bowiem, by Klient zwolnił naszego pracownika po miesiącu. Dobry konsultant może jednak zwrócić uwagę na pewne kwestie, które pozwolą dobrze sprzedać posiadane przez pracownika kompetencje.

Z kim warto iść pod rękę?

Warto szukać w rekrutujących konsultantów, którzy potrafią poprowadzić za rękę, ale ostatecznie pozostawiają Kandydatowi pełną swobodę i niezależność. Biorąc pod uwagę pełen zestaw możliwości i szans oferowany przez konsultantów do spraw rekrutacji, warto następnym razem zastanowić się, kiedy wyrzucimy wizytówkę kolejnego headhuntera. Nigdy nie wiadomo, kiedy okaże się przydatna.

 

Zobacz pozostałe artykuły