Strona główna/Oferty Pracy/Koordynator Laboratorium

Koordynator Laboratorium

Numer referencyjny: KLAB/AL
lokalizacja
łódzkie
kategoria
Kierownik Laboratorium

O stanowisku:

Stanowisko odpowiada za realizację zadań związanych z planami zapewnienia jakości,  bezpośrednio pod nadzorem Kierownika Jakości poprzez śledzenie współczynników jakości i wydajności oraz przekazywanie informacji na przełomie zmian, jak również informowanie Kierownika  Jakości o postępach w przeprowadzaniu badań, analiz reklamacji, walidacji nowych produktów lub surowca, przeprowadzaniu szkoleń jakościowych, GMP i określaniu wad materiałów oraz o zaistniałych, podczas minionych zmian, incydentach. 

Obowiązki:

 • bieżąca i systematyczna kontrola parametrów jakościowych surowców, półfabrykatów i wyrobów zgodnie z obowiązującymi metodykami, rejestracja ich wyników,
 • opracowanie, uzupełnianie i aktualizacja metodyk badań jakościowych,
 • kontrola i kalibracja sprzętu kontrolno-pomiarowego,
 • kontrola czy badania odbywają się zgodnie z obowiązującymi metodykami oraz czy jest prawidłowo robiona rejestracja ich wyników,
 • weryfikowanie badań i testów jakościowych produktów zgodnie z obowiązującymi instrukcjami (Retencja, kontrola masy, Combined Rewet, Hy-tec Rewet, Hang Shear Test Combined Rewet, Creep, itp.),
 • przygotowywanie i przeprowadzenie szkoleń dla nowych pracowników oraz tych, którzy tego wymagają,
 • uczestnictwo w prowadzonych audytach wewnętrznych we wszystkich obszarach firmy,
 • kontrola warunków pracy w Laboratorium Kontroli Jakości,
 • nadzorowanie podczas wykonywanych badań w laboratorium zgodnie z listami kontrolnymi,
 • przygotowywanie dokumentacji na walidacje nowych surowców jak również nowych produktów,
 • przygotowanie raportów z analizy reklamacji wewnętrznych i zewnętrznych,
 • przeprowadzanie potrzebnych szkoleń w celu podnoszenia ocen z zakresu zdolności i umiejętności kontrolerów Jakości zgodnie z ustaloną matrycą umiejętności,
 • przygotowanie i wysłanie raportu zatrzymanych materiałów (SB) do kierowników produkcji i planowania,
 • przygotowanie próbek do wysyłki (Microbiologia, SGS oraz inne badania zlecane na zewnątrz zakładu),
 • szkolenie z zakresu spełnienia wymogów systemów jakości dla załogi obsługującej procesy produkcyjne,
 • przestrzeganie obowiązujących przepisów, procedur i norm (BHP, HACCP, ISO, BRC, FSC, ASTM),
 • stosowanie się do poleceń przełożonych zgodnie z zakresem obowiązków,
 • obsługa sprzętu kontrolno-pomiarowego, zgodnie z instrukcjami obsługi,
 • archiwizowanie próbek kontrolnych realizowanych zleceń produkcyjnych,
 • przygotowanie raportów niezgodności w przypadku stwierdzenia niezgodności materiałów i surowców do produkcji, półfabrykatów i wyrobów gotowych.

Wymagania:

 • doświadczenie na podobnym stanowisku,
 • umiejętności związane z eksploatacją sprzętu kontrolno-pomiarowego i linii technologicznych,
 • znajomość przepisów BHP, standardów ISO i BRC,
 • znajomość metod badań jakościowych i pomiarów,
 • sprawność manualna,
 • umiejętności komunikacyjne,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • dokładność, precyzja.

Znajomość języków

 • angielski: B1 średniozaawansowany niższy


wszystkie oferty 487
Logotypy FE RP Śląskie UE
do góry