HR Manager

Numer referencyjny: HM/EF
lokalizacja
opolskie
kategoria
HR Manager

Obowiązki:

 • odpowiedzialność za wszystkie strategiczne i operacyjne aspekty obszaru zasobów ludzkich,
 • doradztwo i wsparcie dla Zarządu, Kierowników oraz pracowników w obszarze zasobów ludzkich z uwzględnieniem przepisów prawa, zasad wewnętrznych oraz polityk korporacji,
 • współuczestnictwo w kreowaniu i realizowaniu strategii firmy,
 • zarządzanie rozwojem kompetencjami w organizacji, odpowiedzialność za współtworzenie: profili kompetencyjnych, ścieżek kariery oraz planów rozwoju,
 • kreowanie wizerunku pracodawcy spójnego z polityką firmy,
 • rekrutacja pracowników z kluczowymi kompetencjami na stanowiska kierownicze, eksperckie oraz specjalistyczne,
 • współudział w budowaniu zespołu kierowników,
 • aktywny udział, doradztwo i wsparcie w procesach zmian,
 • zarządzanie zespołem HR,
 • zarządzanie procesami i systemami HR, w tym ich optymalizacja i doskonalenie,
 • rozwijanie i doskonalenie wewnętrznego procesu zarządzania talentami oraz sukcesją,
 • zarządzanie polityką wynagrodzeń oraz procesami kadrowo- płacowymi,
 • współudział w planowaniu budżetu wynagrodzeń i planowaniu zatrudnienia,
 • analizowanie kluczowych wskaźników wydajności procesów HR, opracowywanie akcji korygujących oraz zapewnienie spełnienia zadanych celów,
 • reprezentowanie obszaru HR na audytach, przeglądach wyników, zarówno wewnętrznych, jak i zewnętrznych,
 • współpraca z działem BHP w zakresie ciągłego doskonalenia bezpieczeństwa w miejscu pracy.

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe (preferowane: Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, Psychologia lub pokrewne),
 • kompleksowa wiedza z zakresu prawa pracy, systemów wynagrodzeń oraz zagadnień miękkich zarządzania zasobami ludzkimi,
 • kilkuletnie doświadczenie zawodowe w obszarze HR w branży produkcyjnej (preferowane automotive), ze szczególnym uwzględnieniem doświadczenia w zarządzaniu rekrutacjami oraz wizerunkiem firmy, budowaniu zespołu kierownictwa organizacji, change management oraz w definiowaniu, wdrażaniu i rozwijaniu procesów HR,
 • doświadczenie w zarządzaniu zespołem,
 • dyplomacja, wysokie standardy etyczne,
 • znajomość wymagań i standardów branży automotive będzie dodatkowym atutem,
 • inicjatywa, zaangażowanie, zorientowane na cel i oparte na rozwiązaniach praktyczne podejście do zadań,
 • elastyczność oraz szybkie dostosowanie się do nowych sytuacji i zadań,
 • bardzo dobra znajomość języka angielskiego,
 • doświadczenie z systemami zarządzania zasobami ludzkimi (atutem będzie znajomość Workday, SAP),
 • biegła obsługa pakietu MS Office,
 • prawo jazdy kat B.


wszystkie oferty 922
Logotypy FE RP Śląskie UE
do góry