Outplacement

Program outplacementu jest procesem udzielenia wsparcia zwalnianym pracownikom poprzez działania, które mają na celu przygotowanie go do odnalezienia się w nowej sytuacji  zawodowej i jednocześnie określają jego możliwości  na rynku pracy.

 

Ideą programu jest zarządzanie procesem odchodzenia pracowników z firmy i  pozwala w jak najmniej konfliktowy sposób na przeprowadzenia zwolnienia.

Oferujemy usługi outplacementu:

 • indywidualnego
 • grupowego. 

Outplacement

 • Pozwala podnieść lojalność pracowników pozostających w firmie, którzy rozumiejąc trudną sytuację przedsiębiorstwa, doceniają pomoc firmy zwalnianym osobom.
 • Powoduje poprawę atmosfery w pracy oraz stosunków międzyludzkich wewnątrz firmy. Pozostający pracownicy mają świadomość, że jeżeli oni zostaną zwolnieni, również zostaną objęci programem outplacementu.
 • Polepsza wizerunek firmy. Często zwolnienia są atrakcyjnym tematem dla lokalnych mediów. Umiejętne podkreślenie stosowania outplacementu wobec zwalnianych pracowników wykształci opinię przedsiębiorstwa przyjaznego pracownikowi.
 • Ogranicza koszty spadku efektywności pracy u pracowników pozostających w firmie.
 • Powoduje ograniczenie ewentualnych kosztów odszkodowań. 

Efekty Programu 

Dzięki naszemu indywidualnemu podejściu osoby objęte programem:

 • mają dostęp do ofert niedostępnych na rynku,
 • mają możliwość równoczesnego udziału w kilku projektach rekrutacyjnych,
 • otrzymują wsparcie emocjonalne i merytoryczne,
 • otrzymują informacje dotyczące rynku pracy,
 • posiadają wiedzą dotyczącą tworzenia dokumentów aplikacyjnych,
 • są profesjonalnie przygotowane do rozmów kwalifikacyjnych – posiadają wiedzę dotyczącą swych mocnych stron i potrafią je adekwatnie zaprezentować. 

Zapraszamy do kontaktu. Opowiemy o szczegółach naszej oferty.

KONTAKT

Logotypy FE RP Śląskie UE
do góry