Outplacement

 

Nasz program outplacementu opiera się na udzielaniu wsparcia zwalnianym pracownikom poprzez działania, które mają na celu przygotowanie ich do odnalezienia się w nowej sytuacji zawodowej i jednocześnie określają ich możliwości na rynku pracy.

Ideą programu jest zarządzanie procesem odchodzenia pracowników z danej firmy, które pozwala przeprowadzić zwolnienie zatrudnionego w jak najmniej konfliktowy sposób.

Oferujemy usługi outplacementu:

 • indywidualnego
 • grupowego 

Dlaczego warto zdecydować się na Outplacement:

 • Pozwala podnieść lojalność pracowników nieustannie pracujących w danej firmie, którzy to rozumiejąc trudną sytuację przedsiębiorstwa, doceniają wsparcie dla zwalnianych osób.
 • Wprowadza poprawę atmosfery w pracy oraz stosunków międzyludzkich wewnątrz firmy. Pozostający pracownicy mają świadomość, że jeżeli zwolnienie przytrafi się również im, to też zostaną objęci programem outplacementu.
 • Poprawia wizerunek firmy. Często zwolnienia są atrakcyjnym tematem dla lokalnych mediów. Umiejętne podkreślenie stosowania outplacementu wobec zwalnianych pracowników wykształci opinię przedsiębiorstwa przyjaznego dla pracownika.
 • Ogranicza koszty spadku efektywności pracy u pracowników pozostających w firmie.
 • Powoduje ograniczenie ewentualnych kosztów odszkodowań

Efekty Programu:

Dzięki naszemu indywidualnemu podejściu osoby objęte programem:

 • mają dostęp do ofert niedostępnych na rynku,
 • mają możliwość równoczesnego udziału w kilku projektach rekrutacyjnych,
 • otrzymują wsparcie emocjonalne i merytoryczne,
 • otrzymują informacje dotyczące rynku pracy,
 • posiadają wiedzę dotyczącą tworzenia dokumentów aplikacyjnych,
 • profesjonalnie przygotowane do rozmów kwalifikacyjnych - posiadają wiedzę dotyczącą swych mocnych stron i potrafią je adekwatnie zaprezentować

Chcesz wiedzieć więcej?

Skontaktuj się z nami:

Logotypy FE RP Śląskie UE
do góry