Strona główna/Rejestracja

Rejestracja

Dane podstawowe

Lokalizacja

Dane konta

Zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt. a) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r., wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w niniejszym formularzu lub/i w innych przekazanych przeze mnie dokumentach przez Arche Consulting Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach (40-112) przy ul. Morelowa 25 do celów:

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, iż
 • 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Arche Consulting Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach (40-112) przy ul. Morelowa 25;
 • 2. w razie pytań dotyczących zasad prywatności i przetwarzania danych należy kontaktować się pod adresem email: odo@arche-consulting.pl;
 • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:
  • a. realizacji procesu rekrutacji na podstawie wyrażonej zgody (art. 6 ust. 1 pkt a RODO)
  • b. realizacji przyszłych procesów rekrutacji na podstawie wyrażonej zgody (art. 6 ust. 1 pkt a RODO)
  • c. przedstawienia kandydatury potencjalnym pracodawcom na podstawie wyrażonej zgody (art. 6 ust. 1 pkt a RODO)
  • d. przesyłania informacji handlowych drogą elektroniczną na podstawie Pana/Pani zgody(art. 6 ust. 1 pkt a RODO). Dodatkowo Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane w celu zabezpieczenia przyszłych roszczeń na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f RODO;
 • 4. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą potencjalni pracodawcy oraz firmy współpracujące działające w dziedzinie:
  • a. infrastruktury informatycznej
  • b. usług prawnych i doradczych wspierających prawidłowe funkcjonowanie procesów biznesowych Spółki
  • c. usług związanych z bieżącym prowadzeniem działalności gospodarczej Spółki.
 • 5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
 • 6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez:
  • a. do czasu zakończenia procesu rekrutacji w celu realizacji bieżącego procesu rekrutacji
  • b. 3 lata lub do momentu cofnięcia zgody w celu realizacji przyszłych procesów rekrutacji
  • c. 3 lata lub do momentu cofnięcia zgody w celu przedstawienia kandydatury potencjalnym pracodawcom
  • d. 3 lata lub do momentu cofnięcia zgody w celu przesyłania informacji handlowych drogą elektroniczną okres.
 • 7. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
 • 8. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (PUODO) gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
 • 9. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne. Jednak niepodanie danych osobowych oraz brak zgody na ich przetwarzanie uniemożliwi Panu/Pani wzięcie udziału w rekrutacji.
 • 10. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.

 

 

Logotypy FE RP Śląskie UE
do góry