Strona główna/Poznaj Arche/Blog/Diversity, czyli różnorodność w miejscu pracy - (..)

Diversity, czyli różnorodność w miejscu pracy - dlaczego jest tak ważna?

10 Lipca 2023
#blog #dlapracodawcy #hr

diversity_art_ban

Diversity, czyli różnorodność w miejscu pracy jest obecnie niezwykle istotna wśród firm na całym świecie. Nie tylko w przypadku międzynarodowych korporacji, ale także średnich i małych przedsiębiorstw stanowi to istotny element zatrudnienia pracowników. Dlaczego i jakie korzyści może przynieść w dłuższej perspektywie?

 

Różnorodność (ang. diversity) to nic innego, jak różnice np. w pochodzeniu, płci, wieku, a także statusie rodzinnym czy stylu życia osób, które są zatrudnione w firmie. Nie bez powodu częstym elementem w wielu organizacjach są działania, które mają na celu zintegrowanie pracowników. Integracja społeczna w firmach zawsze była ważna i nieustannie pełni istotną rolę. Dzięki niej członkowie zespołów pracowniczych mogą czuć się swobodniej, a lepsza komunikacja na co dzień sprawia, że pracuje im się sprawniej, unikając konfliktów.

Obierając za cel m.in. dobre samopoczucie i bezkonfliktowość, które przekładają się na efektywność w realizowaniu obowiązków, należy wziąć także pod uwagę m.in. wspomnianą różnorodność w miejscu pracy. Ona w dużej mierze wpływa na efekty działań. Stąd zarządzanie różnorodnością, zarówno w małych, średnich, jak i dużych przedsiębiorstwach stanowi bardzo ważny filar.

 

Różnorodność w polskich firmach

Według najnowszego raportu z 2023 r. „Zarządzanie różnorodnością w Polsce. Gdzie jesteśmy, dokąd zmierzamy” badania 10-lecia Karty Różnorodności w Polsce przeprowadzonego przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu i agencję badawczą WiseRabbit, tylko 15% organizacji posiada programy wspierające wybraną grupę zatrudnionych. Co więcej, świadomość zarządzania różnorodnością (u 49% przebadanych firm) niestety nie przekłada się bezpośrednio na działania w tym zakresie - tylko ⅓  organizacji (34%) deklaruje działania w obszarze zarządzania różnorodnością.

 

Dlaczego warto postawić na różnorodność?

Uwzględnienie różnorodności w miejscu pracy powinno być wpisane w politykę zatrudnienia firm, które chcą nią odpowiednio zarządzać. Wówczas należy pamiętać o szerokim polu do akceptacji także różnic kulturowych, językowych czy demograficznych. Jakie można mieć z tego korzyści?

Daje to możliwość poszerzenia kadry pracowniczej i odbiorców na rynku. Firma może zyskać utalentowane osoby, o potrzebnych predyspozycjach zawodowych, których do tej pory brakowało danej organizacji. Cały zespół może także skorzystać na pobudzeniu kreatywności i innowacyjności, dzięki możliwości zderzenia różnych pomysłów i sposobów myślenia na dany temat. Często pozwala to na znacznie szybsze rozwiązywanie problemów w poszczególnych działach.

 

Jak wdrożyć i wspierać różnorodność w firmie?

Zadeklarowanie, że firma otwiera się na różnorodność (bez względu czy płciową, czy ze względu na pochodzenie) to zdecydowanie za mało. Należy wykonać odpowiednie kroki, które uwzględniają także ryzyko takiej deklaracji - zmiany nie zawsze są łatwe i mile widziane, jednak odpowiednie ich wprowadzenie pozwoli je zminimalizować. Dobrą wiadomością jest to, że przedsiębiorstwa, które są gotowe na podjęcie tego rodzaju ryzyka, są pozytywnie postrzegane na rynku, szczególnie na tle konkurencji, a często jest to ogromna szansa dla organizacji na osiągnięcie sukcesu.

Przede wszystkim należy zacząć od poinformowania z odpowiednim wyprzedzeniem obecnych zespołów pracowniczych o zmianach w zakresie zarządzania różnorodnością w danej firmie. W kolejnych krokach działy zajmujące się zatrudnianiem nowych pracowników powinny zostać odpowiednio przeszkolone i przygotowane do procesów rekrutacyjnych, aby pozyskiwać ich z jak najlepszym skutkiem. Gdy firma pracuje już jakiś czas w różnorodnym środowisku, warto podzielić się efektami tej pracy i przeanalizować, jak poprawiła się jej jakość w porównaniu kwartał do kwartału czy rok do roku.

Co jeszcze warto zrobić, aby wspierać różnorodność w firmie? W sytuacji, kiedy już zatrudniamy różne grupy pracowników, na pewno wdrożyć różnego rodzaju ogólnodostępne wsparcie. Może być w postaci warsztatów, szkoleń, programów edukacyjnych czy mentoringu dla tych, którzy nie mają jeszcze odpowiednich umiejętności, a powinni je zdobyć. Niezwykle przydatne może okazać się stworzenie specjalnej grupy, która pomoże w rozwoju kariery zawodowej, poprawi relacje i warunki pracy w organizacji.

 

Różnorodność jest potrzebna!

Firmy potrzebują różnorodności - różni ludzie to różne zdania, opinie i spojrzenie na każdy temat. Dzięki temu można przeanalizować znacznie więcej rozwiązań i znaleźć te, które będą bardziej skuteczne. Warto pamiętać, że pracownicy, którzy mają więcej swobody w działaniu i mogący czerpać korzyści z różnorodności w miejscu pracy, będą w stanie szybciej rozwiązywać konflikty czy drobne problemy. Takie osoby będą także w stanie sprawniej prowadzić firmę w stronę rozwoju, a same będą gwarantować stabilność zatrudnienia, ze względu na akceptację i zrozumienie ich potrzeb.

Podobne artykuły:

Logotypy FE RP Śląskie UE
do góry